KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU :

Płyty z betonu architektonicznego są przeznaczone do dekoracji ścian pomieszczeń oraz elewacji. Wykonane są metodą odlewania. Można je stosować zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Na zewnątrz jak i wewnątrz. Na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podniesionej wilgotności (łazienki, salony kąpielowe, SPA, kuchnie) zaleca się zastosować dodatkową impregnację Beton architektoniczny jest materiałem naturalnym, na powierzchni którego występują pustki i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności i ilości oraz delikatne punktowe przebarwienia, mogą różnić się nieznacznie odcieniami. Należy pamiętać, iż beton architektoniczny podlega wpływom warunków atmosferycznych (wilgotności, temperatury, nasłonecznienia). Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, jednakże w czasie kontaktu z wodą i innymi płynami może absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki. Przebarwienia powstałe w wyniku zmian wilgotności, temperatury powietrza są cechą naturalną produktu, dlatego nie stanowią one wady produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji. Dodatkowo po dokonaniu montażu elementów wyrobów betonowych mogą nastąpić zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wpływem wysychania.

PRZYJĘCIE TOWARU:

Wszelkie uszkodzenia, należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru). Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące wad nieukrytych nie będą przyjmowane. Płyty betonowe mogą odbiegać od wymiarów podanych przez producenta o 0,9%, producent zastrzega możliwość wystąpienia tzw. łódeczkowania do 5 mm.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Płyty z betonu architektonicznego należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C, osobno, oparte o ścianę/stojak. W przypadku transportu należy unikać dłuższego składowania na palecie. Płyty należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak opady czy silne nasłonecznienie. Przed montażem, wyroby z betonu należy rozpakować i pozostawić na ok. 48 godz. w celu ustabilizowania koloru, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.

MONTAŻ:

1. Przed przyklejeniem płyty powinny być suche i bez wad. Dobę przed montażem płyty od strony klejonej należy zagruntować, a ścianę pokryć gruntem na bazie piasku kwarcowego.
2. Należy stosować klej przeznaczony do betonu architektonicznego- poliuretanowy, bezwodny lub zalecany przez sprzedawcę.
3. Nie każda ściana pokryta gładzią gipsową lub tynkiem gipsowym nadaje się do klejenia płyt z betonu architektonicznego, w przypadku wątpliwości zaleca się zastosowanie mocowań mechanicznych.
4. Podczas montażu należy używać czystych rękawic.
5. Przed montażem zalecane jest rozstawienie płyt w celu dopasowania ewentualnych odcieni. 6. Przed klejeniem należy sprawdzić czy klej nie uszkadza płyty, tzn. przykleić płytę i odczekać do wyschnięcia kleju, w celu sprawdzenia czy nie występują przebarwienia, uszkodzenia.
6. Płyty należy montować z uwzględnieniem fugi (dylatacji) minimum 3-5 mm.
7. Płyty nie mogą zostać ubrudzone klejem ani fugą, wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usunąć.
8. Powierzchnia montażowa płyt musi być oczyszczona z nalotu tzw. mleczka.
9. Beton architektoniczny należy montować zgodnie z zasadami montażu kamienia naturalnego.
10. Wszelkie prace z betonem architektonicznym należy wykonywać za pomocą narzędzi diamentowych. Płyty należy wiercić bez udaru.
11. Zaleca się impregnowanie płyt z betonu architektonicznego. 12. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA:

Do pielęgnacji i czyszczenia płyt z betonu architektonicznego nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem, który spowoduje uszczerbienia, pęknięcia, odkruszenia lub zarysowania nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Do czyszczenie płyt betonowych impregnowanych należy używać łagodnych detergentów i przemywać ciepłą wodą. Nie należy stosować środków zawierających substancje wybielające, amoniak lub substancje o właściwościach ścierających. Po umyciu należy wytrzeć płytę suchą ściereczką. Silne zabrudzenia spowodowane gorącym tłuszczem, sokiem z cytryny, kawą, herbatą, sokami itp. powinny być usuwane natychmiast.

Modern Concrete Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub zastosowaniem Towaru przez Kupującego oraz niezastosowaniem się do wskazówek zawartych w niniejszej karcie produktu.