KARTA PRODUKTU- PŁYTY ŚCIENNE

OPIS PRODUKTU :

Płyty z betonu architektonicznego są przeznaczone do dekoracji ścian pomieszczeń oraz elewacji. Wykonane są metodą odlewania. Można je stosować zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Na zewnątrz jak i wewnątrz. Na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podniesionej wilgotności (łazienki, salony kąpielowe, SPA, kuchnie) zaleca się zastosować dodatkową impregnację.

Beton architektoniczny jest materiałem naturalnym, na powierzchni którego występują pustki i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności i ilości nawet w zakresie takiego samego stopnia porowatości (nie mamy wpływu na ich rozmieszczenie), oraz delikatne punktowe przebarwienia, mogą różnić się nieznacznie odcieniami. Należy pamiętać, iż beton architektoniczny podlega wpływom warunków atmosferycznych (wilgotności, temperatury, nasłonecznienia). Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, jednakże w czasie kontaktu z wodą i innymi płynami może absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki. Przebarwienia powstałe w wyniku zmian wilgotności, temperatury powietrza są cechą naturalną produktu, dlatego nie stanowią one wady produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji. Dodatkowo po dokonaniu montażu elementów wyrobów betonowych mogą nastąpić zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wpływem wysychania. W przypadku impregnacji dopuszcza się barwienie betonu impregnatem nadającym barwę, który działą hydrofobowo oraz chroni beton przed ewentualnymi wykwitami, w szczególności dla elementów stosowanych na zewnątrz, narażonych na czynniki atmosferyczne.

PRZYJĘCIE TOWARU:

Przy odbiorze należy dokładnie zapoznać się ze stanem przyjmowanego towaru, wszelkie uwagi dot. wymiaru, wyglądu i uszkodzenia należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru) w siedzibie sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wygięcia płyt i  przebarwienia wynikające z niewłaściwego przechowywania płyt przez klienta. Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące wad nieukrytych nie będą przyjmowane. W przypadku reklamacji płyty muszą zostać dostarczone do siedziby producenta.

Płyty betonowe mogą odbiegać od wymiarów podanych przez producenta o 0,9%.

Przy płytach wiekoformatowych może wystąpić efekt tzw. łódeczkowania do 5 mm.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Płyty z betonu architektonicznego należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C, osobno, pionowo. W przypadku transportu należy unikać dłuższego składowania na palecie. Płyty należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak opady czy silne nasłonecznienie. Przed montażem, wyroby z betonu należy rozpakować i pozostawić na ok. 48 godz. w celu ustabilizowania kształtu, koloru, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.

MONTAŻ:

1. Przed przyklejeniem płyty powinny być suche i bez wad.

2. Ściane pokryta gładzią gipsową lub tynkiem gipsowym nie nadaje się do klejenia płyt z betonu architektoniczego. Należy odpowiednio ją przygotować przez nacięcie ściany w miejscach łączenia się kleju ze ścianą ( w celu związania kleju z podłożem pod tynkiem gipsowym) lub montaż bez ingerencji w podłoże przez zastosowanie mocowań mechanicznych.

3. Podczas montaźu należy używać czystych rękawic.

4. Przed montażem zalecane jest rozstawienie płyt w celu dopasowania ewentualnych odcieni i porowatości.

5. Przed klejeniem należy sprawdzić czy klej nie uszkadza płyty, tzn. przykleić płytę i odczekać do wyschnięcia kleju, w celu sprawdzenia czy nie występują przebarwienia, uszkodzenia.
6. Płyt należy montować z uwzględnieniem fugi ( dylatacji ) minimum 3-5 mm (pozostawiona bez wypełnienia).

7. Montaż klejem polimerowym. Klej powinno nakładać się pistoletem do wyciskania mas gęstych, równolegle pionowymi paskami po szerokości płyt 20-25 cm.
8. Płyty nie mogą zostać ubrudzone klejem ani fugą, wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usunąć.

9. Powierzchnia montażowa płyt musi być oczyszczona z nalotu tzw. mleczka.

10.Beton architektoniczny należy montować zgodnie z zasadami montażu kamienia naturalnego.

11.Wszelkie prace z betonem architektonicznym należy wykonywać za pomocą narzędzi diamentowych. Płyty należy wiercić bez udaru.

12. 24h przed montażem zaleca się zagruntowanie tyłu płyty ( powierzchnia klejona do ściany) oraz samej ściany gruntem szczepnym z domieszką piasku kwarcowego.

13. Zaleca się impregnowanie płyt z betonu architektonicznego po wcześniejszym oczyszczeniu płyt z osadów i kurzu (za pomocą wilgotnej ściereczki z mikrofibry, bez użycia detergentów).

14. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA:

Do pielęgnacji i czyszczenia płyt z betonu architektonicznego nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem, który spowoduje uszczerbienia, pęknięcia, odkruszenia lub zarysowania nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Do czyszczenie płyt betonowych impregnowanych należy używać łagodnych detergentów i przemywać ciepłą wodą. Nie należy stosować środków zawierających substancje wybielające, amoniak lub substancje o właściwościach ścierających. Po umyciu należy wytrzeć płytę suchą ściereczką. Silne zabrudzenia spowodowane gorącym tłuszczem, sokiem z cytryny, kawą, herbatą, sokami itp. powinny być usuwane natychmiast.

Modern Concrete Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub zastosowaniem Towaru przez Kupującego oraz niezastosowaniem się do wskazówek zawartych w niniejszej karcie produktu.

STOPNIE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

KARTA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU :

 Stopnie z betonu architektonicznego wykonane są metodą odlewania. Można je stosować zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Na zewnątrz jak i wewnątrz.

Powierzchnia stopni z betonu architektonicznego jest gładka, ale mogą pojawić się na niej niewielkie otwory powietrzne. W przypadku stopni typu „L” powierzchnia pionowa, tj. podstopień jest mocno porowata.

Beton architektoniczny jest materiałem naturalnym, charakteryzuje się przebarwieniami, a poszczególne elementy mogą różnić się odcieniami, nawet w przypadku jednego koloru wyjściowego. Należy pamiętać, iż beton architektoniczny podlega wpływom warunków atmosferycznych (wilgotności, temperatury, nasłonecznienia). Charakteryzuje się niską nasiąkliwością, jednakże w czasie kontaktu z wodą i innymi płynami może absorbować wodę doprowadzając do czasowej lub stałej zmiany kolorystyki. Przebarwienia powstałe w wyniku zmian wilgotności, temperatury powietrza są cechą naturalną produktu, dlatego nie stanowią one wady produktu i nie mogą one być podstawą do reklamacji. Dodatkowo po dokonaniu montażu elementów wyrobów betonowych mogą nastąpić zmiany tonacji kolorystycznej jak i geometrii pod wpływem wysychania.

PRZYJĘCIE TOWARU:

Wszelkie uszkodzenia, należy zgłaszać kurierowi w momencie dostawy lub pracownikowi (przy odbiorze towaru).
Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą przyjmowane.

Elementy mogą odbiegać od wymiarów podanych przez producenta do 2-3 mm.

Możliwy efekt łódeczkowania do 5 mm.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Stopnie z betonu architektonicznego przed montażem należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze 5-25°C minimum przez 48h. Zaleca się zagruntowanie wewnętrznej strony schodów (strony klejonej), celem ograniczenia chłonięcia wody zarobowej z zastosowanego kleju, które może doprowadzić do odkształcenia się i przebarwienia elementów.

W przypadku transportu należy unikać dłuższego składowania na palecie.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA:

Do pielęgnacji i czyszczenia stopni z betonu architektonicznego nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, np. silnego uderzenia twardym przedmiotem, który spowoduje uszczerbienia, pęknięcia, odkruszenia lub zarysowania nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Do czyszczenie płyt betonowych impregnowanych należy używać łagodnych detergentów i przemywać ciepłą wodą. Nie należy stosować środków zawierających substancje wybielające, amoniak lub substancje o właściwościach ścierających. Po umyciu należy wytrzeć suchą ściereczką. Silne zabrudzenia spowodowane gorącym tłuszczem, sokiem z cytryny, kawą, herbatą, sokami itp. powinny być usuwane natychmiast. Zabronione jest używanie soli celem odladzania.