Strona główna » Regulamin firmy

Regulamin firmy

§ 1 Informacje Ogólne

1. Przed złożeniem zamówienia/zakupem należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawcą jest firma Agnieszka Bilińska z siedzibą we Wrocławiu.
3. Zamówienia realizowane na terenie Polski. Sprzedaż i wysyłka za granicę tylko po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Klientem.

§ 2 Zamówienia

1. Produkty wykonywane są na zamówienie- wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji określonej przez Klienta.
2. Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo.
3. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od ilości zamówionych produktów.
4. Płyty betonowe mogą odbiegać od wymiarów podanych przez producenta o 0,9%.
5. Przy płytach wielkoformatowych może wystąpić efekt łódeczkowania do 5mm.

§ 3 Płatności

1. Ze względu na specyfikę zamawianych towarów i usług, sposób i termin płatności może być również ustalony indywidualnie, w tym ustalone
mogą być płatności ratalne oraz formy zaliczkowania.
2. Faktury VAT wysyłane są elektronicznie na adres e-mail.

§4 Dostawa / odbiór

1. Zamówiony towar w zależności od miejsca dostawy oraz ilości dostarczamy za pomocą firm kurierskich oraz spedycyjnych.
2. Klient jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika lub wcześniej ustalonym kosztem transportu firmy spedycyjnej.
3. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie sprzedawcy.

4. Sprzedawca bezpłatnie magazynuje zamówiony towar przez 10 dni roboczych. Koszt magazynowania po przekroczeniu bezpłatnego okresu wynosi: 10 zł netto/ dzień – Paleta 60×80 do 200kg // 12 zł netto/dzień – Paleta 120×80 do 500 kg // 14 zł netto/dzień – Paleta 120×80 pow. 500 kg // 15 zł netto/dzień – Paleta 120×100 do 600 kg //17 zł netto/dzień – Paleta 120×100 pow. 600 kg. Maksymalny okres magazynowania towaru wynosi 180 dni. W przypadku jeśli koszt magazynowania przewyższy wartość materiału lub upłynął termin 180 dni – towar zostanie zutylizowany.
4. Klient zobowiązany jest do obejrzenia i zweryfikowania towaru i jego zgodności w momencie jego otrzymania/ odbioru. W razie wystąpienia jakichkolwiek wad musi poinformować o tym sprzedającego (dostawcę) w momencie odbioru, w przypadku wysyłki kurierskiej należy spisać protokół szkody. Po odbiorze przesyłki reklamacje dotyczące uszkodzeń, przebarwień, wygięć nie będą przyjmowane, z uwagi na to, iż mogą one wynikać ze sposobu przechowywania i użytkowania przez kupującego.

§ 5 Odstąpienie od umowy, reklamacje

1. Produkt oferowany przez sprzedawcę wyprodukowany jest według indywidualnej specyfikacji klienta. Przedmiotem świadczenia jest towar
nieprefabrykowany. Zgodnie z art. 38. pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość Klientowi nie przysługuje.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są
określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym:
a) Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Agnieszka Bilińska, ul.Hermanowska 45, 54-314 Wrocław lub mailowo na adres:
biuro@modernconcrete.pl
b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć:
– informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady wraz z dokumentacją zdjęciową;
– żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;
– dane kontaktowe składającego reklamację
c) Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni kalendarzowych. Reklamacje nie spełniające kryteriów wskazanych w par. 5 pkt. 2 ppkt. b nie zostaną rozpatrzone.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Powierzone dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są przekazywane innym podmiotom w celach
marketingowych.