Szykujesz remont? Oprócz pomysłów na nową aranżację i sprawdzonej ekipy remontowej, przyda Ci się przede wszystkim dobrze skonstruowana umowa. Sprawdź dlaczego warto podpisać umowę na remont mieszkania i co powinna ona zawierać.

Umowa remontu mieszkania – dlaczego warto ją podpisać?

Masz już plan na wymarzony remont mieszkania i udało Ci się znaleźć ekipę, która ma akurat wolny termin? Świetnie. Nadszedł czas na formalności. Umowa o remont mieszkania to dzisiaj konieczność. Wiele osób wciąż jednak obawia się, że zniechęci ekipę remontową proponując jej podpisanie umowy na roboty remontowe. To pierwszy krok do niepotrzebnych komplikacji.

Przed czym chroni Cię umowa o remont?

Warto uświadomić sobie, że taka umowa ma za zadanie zabezpieczyć twoje interesy i pieniądze, które chcesz przeznaczyć na remont. Przed czym konkretnie ochroni Cię umowa na wykonanie prac remontowych? Przede wszystkim przed nieuczciwymi wykonawcami i niespodziewanymi wypadkami, które mogą wyniknąć w trakcie pracy. Bez takiej umowy nie byłbyś w stanie ustalić początku prac, końca remontu czy też poszczególnych jego etapów. Dzięki umowie o remont masz jasny harmonogram i określone ewentualne kary za niedotrzymanie ustaleń.

Umowa remontu – sprawdź z kim ją podpisujesz

Pierwsza rzecz, którą musisz wziąć pod lupę to wykonawca. Z kim podpisujesz umowę? Częstym błędem jest zawarcie umowy z kimś, kto formalnie nie posiada prawa do reprezentowania danego przedsiębiorcy. Bez odpowiedniego pełnomocnictwa czy upoważnienia, umowa na roboty remontowe będzie po prostu nieważna. Dlatego zweryfikuj dane przedsiębiorcy. Jeśli prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą z łatwością zrobisz to na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisując chociażby numer NIP. Jeżeli wybrany przez Ciebie wykonawca działa w formie spółki, ustal osoby reprezentujące tę spółkę. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl) z łatwością sprawdzisz to wpisując numer KRS podmiotu.

Określ przedmiot umowy

podpisanie umowy Kolejną kluczową sprawą jest dokładne sprecyzowanie przedmiotu umowy. Chodzi o to, aby jasno określić co dana firma ma dla nas wykonać czyli co konkretnie wchodzi w zakres prac remontowych. Umowa z wykonawcą remontu, w której jest to niejasno opisane może skutkować sytuacją, w której wykonawca zażąda od Ciebie na koniec remontu dodatkowego wynagrodzenia, ponieważ uzna, że jakieś prace nie były ujęte w umowie. Zadbaj, aby wszystkie dodatkowe ustalenia z ekipą remontową powstałe już po podpisaniu umowy zawsze przybrały pisemną formę. Unikniesz w ten sposób nieporozumień i nieprzyjemności.

Wskaż termin zakończenia prac

Konkretna data zakończenia remontu także musi znaleźć się w umowie. Ustal jednoznaczny termin, w którym rozpoczną się prace, ale także termin ich końca. Najlepiej w formie daty dziennej. Możesz także ustalić kilka terminów. Każdy z nich będzie wyznaczony przykładowo na wykonanie poszczególnych etapów remontu. Ustal tu koniecznie jakie konkretnie prace wchodzą w skład danego etapu. Wraz z firmą remontową ureguluj także kwestie opóźnień w zależności od tego czy pojawiły się one z winy wykonawcy czy też z przyczyn niezależnych od niego. W umowie remontu mieszkania możesz zastosować sankcję w postaci kary umownej.

Ustal wynagrodzenie i termin płatności

Nie sposób pominąć kwestii wysokości wynagrodzenia oraz sposobu, a także terminu jego płatności. Możesz to ustalić ryczałtowo (za całość wykonanych przez ekipę remontową prac) lub kosztorysowo (biorąc pod uwagę przewidywane koszty za poszczególne prace ekipy). Bez względu na to, którą opcję uznasz za najlepszą, płatność w umowie remontu możesz podzielić na raty. Wynagrodzenie ustal zarówno w kwocie netto, jak i brutto i wskaż odpowiednią stawkę podatku od usług i towarów.

Jak zmotywować wykonawcę, aby prace remontowe wykonywał w terminie i z należytą starannością? Możesz zawrzeć w umowie remontu mieszkania zapis, który zapewnia Ci sposobność zapłaty dopiero po odbiorze danego etapu prac bez żadnych zastrzeżeń. Uwaga! Ostatnia rata wynagrodzenia dla ekipy remontowej powinna być na tyle wysoka, aby opłacało jej się doprowadzić remont do końca, w myśl wszystkich ustaleń zawartych w umowie.

Bądź czujny

Podpisując umowę z wykonawcą remontu zabezpiecz także teren prac i ustal co stanie się w momencie, gdy któryś z pracowników dokona szkody w części wspólnej budynku lub nie dostarczy materiałów w ustalonym terminie. Zanim złożysz podpis na umowie remontu mieszkania (zwłaszcza jeśli została ona przygotowana przez firmę, która ma wykonać remont Twojego lokum) sprawdź czy nie ma tam zapisów ewidentnie godzących w Twoje interesy lub punktów, które nie do końca rozumiesz. Jeśli masz taką możliwość, zawsze skonsultuj umowę z prawnikiem. Sam remont to już dość duży stres, więc zadbaj o dobrą umowę, aby nie dokładać sobie niepotrzebnych sporów po jego zakończeniu. A może warto niektórych prac podjąć się samemu? Sprawdź nasz wpis w tym temacie.