MONTAŻ I PIELĘGNACJA PŁYT

Z BETONU

ARCHITEKTONICZNEGO 

Jeżeli trzymasz się zasad, montaż płyt z betonu architektonicznego jest bardzo prosty, choć oczywiście najlepiej powierzyć to specjalistom.

Pamiętaj też o tym, że kiedy składujesz po rozładunku płyty, zawsze ustawiaj je maksymalnie pionowo na dłuższej krawędzi i najlepiej fakturą do przodu (żeby wyeliminować możliwość pomyłki przy montażu).

Oto, krótka instrukcja jak postępować przy montażu płyt z betonu architektonicznego, krok po kroku:

1. Przed montażem rozłóż płyty w celu dopasowania ewentualnych odcieni i sprawdź czy nie są uszkodzone.

2. Na ścianach pokrytych gładzią upewnij się czy płyty będą miały odpowiednią przyczepność. Jeśli masz wątpliwości, zastosuj jedno z mocowań mechanicznych lub zamontuj na ścianę płytę OSB.

 

 

 

a) Mocowanie widoczne – okrągłe kotwy ozdobne.

 

 

 

 

 

 

b) Mocowanie niewidoczne – mechaniczna listwa SecretAlu.

 

 

 

 

 

3. Montując beton architektoniczny na płytach OSB należy je dokładnie zakołkować do ściany. Do montażu zaleca się kleje poliuretanowe, oraz użycie gruntu/warstwy kontaktowej do trudnych powierzchni.

 

Przed rozpoczęciem montażu powierzchnie należy zagruntować gruntem z piaskiem. W niektórych przypadkach zaleca się używanie warstwy kontaktowej do trudnych powierzchni.

Klej powinno rozprowadzać się na tzw. „grzebień’, nie zaleca się klejenia na tzw. „placki”, które mogą powodować przebarwienia i odkształcenia płyt.

 

 

4. Płyty betonowe Modern Concrete możesz dowolnie docinać, nawiercać i robić w nich otwory. Stosuj narzędzia kamieniarskie, a nie do glazury. Płyty wierć bez udaru.

 

5. Do montażu zalecamy użycie dwuskładnikowych poliuretanowych klejów do betonu architektonicznego (bezwodnych), w przypadku użycia kleju innego niż wskazany reklamacje nie będą uznawane.

Gdy używasz innego kleju niż zalecany przez nas, połóż jedną płytę i upewnij się czy przyczepność jest wystarczająca oraz czy płyty nie ulegają odkształceniom.

Jeśli ubrudzisz płytę klejem lub fugą, musisz to natychmiast usunąć!

 

6. Po zamontowaniu płyt zalecamy zastosować impregnat Modern Concrete.

 

Skontaktuj się z nami!

Zapewnimy Ci fachową obsługę i doradztwo

Dokonując zakupu naszych produktów oświadczasz, iż zapoznałeś się z regulaminem oraz kartą produktu.